ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία μας Defence and Protection, εμπορεύεται προϊόντα εταιριών όπως UMAREX, ZORAKI, EKOL, DIANA, HATSAN, LETHERMAN, MAGLIGHT, VICTORINOX, YUKON, KONUS κ.α

Η βάση των προϊόντων της ιστοσελίδας μας είναι κοινή με αυτές των αλλοδαπών εταιριών, για τον λόγο αυτό, για ορισμένα από τα προϊόντα που εμφανίζονται στους καταλόγους μας ισχύουν οι κανόνες και νόμοι του Ελληνικού Κράτους.

Κάθε αγοραστής οφείλει να τους γνωρίζει και συνεπώς θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν παραβίαση της Ελληνικής νομοθεσίας.