ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ MSA XLS Sordin SNR 25dB

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ MSA XLS Sordin SNR 25dB