Δίοπτρα Firefield 3-9×40 Agility με δυνατότητα ζουμ 3-9x

Δίοπτρα Firefield 3-9×40 Agility με δυνατότητα ζουμ 3-9x

Διόπτρα νυκτερινής σκόπευσης YUKON Photon XT 6.5x50S

Διόπτρα νυκτερινής σκόπευσης YUKON Photon XT 6.5x50S

YUKON Photon XT 4.6x42S

YUKON Photon XT 4.6x42S

ΚΥΑΛΙΑ ΝΥΚΤΟΣ από την DIPOL 3.5×80 (βίντεο)

ΚΥΑΛΙΑ ΝΥΚΤΟΣ από την DIPOL 3.5×80 (βίντεο)